Vi har stor forståelse for at mane vil trenge hjelp i en krisetid. Som lokalbank ønsker Kvinesdal Sparebank derfor å strekke oss langt, for at våre kunder skal klare å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt. Ta kontakt med din kunderådgiver dersom du har behov for en samtale vedrørende avdragsfrihet.