Vi har stor forståelse for at mane vil trenge hjelp i en krisetid. Som lokalbank ønsker Kvinesdal Sparebank derfor å strekke oss langt, for at våre kunder skal klare å få den økonomiske hverdagen til å gå rundt. For å forsikre oss om at din sak omkring avdragsfrihet blir plukket opp, ønsker vi at du sender en epost til: avdragsfrihet@kvinesdalsparebank.no

Etter at vi har mottatt og registrert henvendelsen, vil vi ta kontakt med deg så fort som mulig