Dato Betalingsfrister

22.12.2017        Siste dag for å få utført inn- og utlandsbetalinger før 24.12.2017
- Vanlige frister både innland og utland.
23.12.2017 Lørdag er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 27.12.2017.
24.12.2017

Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både innland og utland, mottatt fra kunder blir utført den 27.12 (første bankdag etter julaften).
- Interneoverføringer uten veksling mellom to kontoer i BANKEN vil oppdateres med
disponibelt beløp på begge kontoer umiddelbart. Bokføring skjer først 27.12.2017.
Samme regel gjelder for fylling av krone- og kontantkort julaften.

27.12.2017 -
29.12.2017
- Vanlige frister for både inn- og utlandsbetalinger.
- Siste frist for overføring til BSU-konto er kl. 20.30
30.12.2017  Lørdag er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 02.01.2018. (første bankdag etter nyttår). 
31.12.2017 Søndag, er ikke betalingsdag i Norge. NOK er stengt.
- Alle betalinger (både inn- og utland) blir utført den 02.01.2018. (første bankdag etter nyttår).