Oppdatering ifbm koronavirus.
Vi tenker på deg som kunde og har i kveld 22:30 bestemt følgende:
Fra og med fredag 13. mars vil du måtte kontakte banken på telefon eller via andre digitale kanaler før du oppsøker banklokalene.
Vi er den banken i Kvinesdal som har flest kunder innom lokalet hver dag, og mange av de besøkende er også eldre kunder. Det betyr at vi må være ekstra bevisste i situasjonen. Som et ytterligere tiltak har vi nå besluttet å stenge bankens inngangsdør for kunder.

Hvordan skal jeg kontakte banken nå da?
Bruk epost eller andre digitale kanaler om du kan. Vi er tilgjengelige på Facebook og Instagram. Vi forventer større trykk på telefon enn normalt og det kan bli ventetid. Dersom du har mulighet til å oversende oppdraget ditt på epost vil det avhjelpe telefonkøen, og du unngår ventetiden. Samtidig slipper du til de som ikke håndterer digital kommunikasjon og som MÅ bruke telefon.

Haster oppdraget ditt, merk det tydelig med HASTER i emnefeltet. Epost sender du til post@kvinesdalsparebank.no, eller direkte til din rådgiver hvis det er han/henne du trenger å kommunisere med. Du kan også sende sms eller ringe direkte til din rådgiver.

Telefonhenvendelser
Du når kundesenter som vanlig på telefon 38358860.

Kontaktinformasjon til din rådgiver finner du her: Ansattoversikt

Planlagte kundemøter
Dersom du allerede har en avtale om et møte i banken, vil vi kontakte deg for å avklare om du ønsker å gjennomføre møtet, eller om vi kan løse ditt behov f.eks. med telefonmøte. Dersom du ønsker fysisk møte vil vi spørre deg om du eller noen i din husstand har symptomer på influensa, om du eller nærstående har eller har hatt kontakt med mennesker som er smittet eller har oppholdt seg i risikoområder, og om du selv eller husstandsmedlemmer selv har oppholdt deg/dere i slike områder.

Hvorfor går vi så drastisk til verks?
Vi bygger vårt konsept på personlig kundekontakt. Det betyr at vi må være ekstra bevisste i den situasjonen vi nå har med økende spredning av koronasmitte.

Hensikten er todelt.

For det første ønsker banken å bidra til å redusere smittespredningen i samfunnet. For det andre håper vi gjennom dette å forhindre eller begrense smittespredningen internt i banken på en slik måte at vi kan opprettholde tilnærmet normal drift over tid. Dette vil komme både kundene og lokalsamfunnet til gode.

Ellers normal drift i banken
Bankens drift går ellers som normalt med kundeservice på telefon, epost og i øvrige digitale kanaler, behandling av låneforespørsler, forsikringer, betalinger og sparing. Våre leverandører i Eika, it-drift osv. har gode beredskapsplaner, og vi forventer normale leveranser herfra.