Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamling i Kvinesdal Sparebank forgår i valgmøte.

Protokoll for møte den 23.01.2017

Se hele innkallingen her!

Generalforsamling etter valgene i 2016 finner du her!