Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra onsdag 13. mai 2020
Renten på eksisterende lån blir endret med virkning fra 25. mai 2020.
Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbank, i brevs form eller direkte kontakt med kunderådgiver. Bakgrunnen for renteendringen er Norges Bank sin beslutning om å justere styringsrenten ned med ytterligere 0,25%, samt at pengemarkedsrenten har falt i senere tid. 

Vi setter ned boliglånsrenten
Kvinesdal Sparebank setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng.
Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 25. mai 2020. Den nye renta gjelder fra
13. mai 2020 for nye boliglån.

Du får informasjon
Oppdaterte priser vil bli lagt ut på bankens hjemmeside. Alle kunder som får renteendring vil få informasjon i nettbanken, motta brev i posten eller bli kontaktet av kunderådgiver.

Vi er her for deg
Banken har en viktig samfunnsrolle i å bidra til å holde hjulene i gang, og vi ønsker å avhjelpe situasjonen for kunder som er rammet økonomisk som følge av Koronakrisen.
Vi #tarvarepå kundene våre.

Innskuddsrenten settes også ned
Banken kommer også til å sette ned innskuddsrentene. Disse renteendringene vil imidlertid ikke få effekt før 13. juli 2020.
Varsel om endringer i innskuddsrente vil bli sendt direkte til hver kunde via nettpost eller pr. post.

Hilsen Tone Egeland Syvertsen, banksjef