Kvinesdal Sparebank har besluttet å sette ned renter på utlån og innskudd med inntil
0,35 prosentpoeng. Ny beste veiledende rente blir 2,50 % for førstehjemslån.

Nye rentesatser for eksisterende lån vil bli fremskyndet og få effekt fra 28. april.
På innskudd vil renten gjelde fra 25.mai.


Kontakt BANKEN

Dette er en uvanlig situasjon for oss alle og mange opplever usikkerhet.
Alle som får økonomiske utfordringer som følge av Coronakrisen bes kontakte sin rådgiver slik at vi i felleskap kan finne fram til gode løsninger. Avdragsfrihet til privatpersoner og bedrifter vil kunne være et av flere tiltak.

Prislister for lån og innskudd vil bli oppdatert så snart som mulig.