Begge renteendringene vil bli kjørt i en operasjon og framskyndet med virkning fra 7. april 2020.

Med denne justeringen vil det si at vi nå samlet tilbyr en rentejustering på inntil 0,85%.

Rentesettingen er utfordrende og vi trenger litt tid for å få utarbeidet endelige prislister.

For å avhjelpe situasjonen for privatkunder og næringskunder, som er rammet av økonomiske konsekvenser som følge av coronakrisen,-  ta kontakt med din kunderådgiver.