Den sjugaste idéen er et ønske om å spre positivitet og skape felleskap for lokalmiljøet i Kvinesdal i spesielle tider hvor vi ikke kan møtes. Konkurransen er ment å belyse menneskets kanskje mest unike ressurs: kreativitet – eller i dette tilfellet, en sjug idé 🔥
Alle sjuge bidrag må sendes inn før 15. april. En stjernejury av innovative mennesker både fra Kvinesdal og nasjonalt vil kåre en vinner før sommeren. Lever bidraget ditt på sjugaste.no 🌟

Et konsept fra Coverks med støtte fra Sira-Kvina kraftselskap DA og Kvinesdal Sparebank.