Innhold

Meld skade

Hos oss kan du enkelt melde skade elektronisk, eller ved å fylle ut skademeldingsskjema. Her finner du nyttig informasjon dersom uhellet er ute.

Hva skjer når du melder en skade?

 • Skader må meldes før kjøretøyet kan settes på verksted for taksering eller reparasjon. Verkstedet må ha skadenummer.
 • En skadebehandler vil ta hånd om din skadesak, og ta kontakt innen 24 timer eller senest neste arbeidsdag.
 • Ved perioder med stor pågang vil noe lengre behandlingstid måtte påberegnes. Du vil motta e-post eller brev så snart en skadebehandler har vurdert saken.
 • Når du melder skade elektronisk vil du bli kontaktet senest neste arbeidsdag. Ved perioder med ekstraordinær pågang kan det ta noe lengre tid. 
 • Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om forholdet er dekket av din forsikring. 
 • Er det behov for hjelp fra fagfolk eller eksperter, involverer vi disse. 
 • Vi følger også opp saken din mot eventuelle andre selskaper eller parter. 
 • Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker, nødvendig hjemtransport eller død, vennligst kontakt vår døgnåpne alarmsentral SOS International på +45 7010 5050.
 • Før du melder skader på reisegods eller reisesyke/ulykke må du sørge for å ha dokumentasjon på at forholdet er anmeldt, oversikt over stjålne eller skadede gjenstander og kvittering for utlegg til behandling eller hjemreise. 
 • Ved forsinkelse eller avbestilling må du sørge for å ha legeattest dersom avbestillingen skyldes sykdom/ulykke eller avbestillingsdokument fra reisearrangør som viser hva som er refundert/ikke refundert. 
 • Signert skademelding om hendelsen må sendes inn. 
 • Saken registreres innen tre dager og skadelidte kontaktes. 
 • Skadesakene kan ta lang tid da de endelige konsekvensene ofte ikke kan fastslås før etter flere år. 
 • Ofte må vi innhente legejournaler og fullmakt er nødvendig for dette formålet. 
 • Yrkesskader må i tillegg meldes NAV.
 • Dokumentasjon i forbindelse med tvisten må oversendes. 
 • Vi behandler saken innen 14 dager dersom all nødvendig informasjon foreligger. 
 • Eika reiseapp!

  Vår reiseforsikring gjelder alle reiser i hele verden, også de korte turene. Last ned Eika Reise på mobilen så har du en ekstra trygghet i lomma når du er på tur. Hele familien og alle ansatte kan laste ned reiseappen - alle som er dekt av vår reiseforsikring anbefales å bruke denne enkle appen!

  Med den har du: 

  • All informasjon på en plass.
  • Oversikt over nærmeste apotek eller sykehus.
  • Tilgang til døgnåpen alarmsentral.
  • Mulighet til å melde skade direkte i appen.
  Eikaapplogo

  Klagemuligheter

  Mener du at Eika Forsikring AS eller en av våre forsikringsagenter har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller erstatningsoppgjøret, ta alltid først kontakt med din saksbehandler. Dersom du mener vår avgjørelse er tatt på feil grunnlag kan en samtale tilføre nye opplysninger og oppklare eventuelle misforståelser. Blir du ikke enig med din saksbehandler, har du flere muligheter til å gå videre med saken din.