Låneavtaler

Her er overesikt over bankens løpende låneavtaler

Lånebeskrivelse:
Låneavtaler:

Obligasjonslån 2015/2019

NO0010745904

Obligasjonslån 2016/2020

NO0010770845

Obligasjonslån 2017/2021

NO0010802358

Obligasjonslån 2018/2021

NO0010825169

Obligasjonslån 2018/2022

NO0010839400

Obligasjonslån 2019/2022
 

NO0010866213

Fondsobligasjoner 2018/2023       
 
NO0010824055  
      
Fondsobligasjoner 2015/2020

NO0010748890

Ansvarlig lån 2018/2023

NO0010824022

Ansvarlig lån 2015/2020

NO0010748882