Obligasjonslån

                                                           
Obligasjonslån        
ISIN
Dato                  Dato                  NOK            CALL                    
NO 0010728124                                19.12.2014 19.12.2018 33  
NO 0010733603 26.03.2015 26.03.2019 50  
NO 0010745904 23.09.2015 23.09.2019 42  
NO 0010770845 26.08.2015 26.02.2020 40  
NO 0010802358 25.08.2017 25.02.2021 80  
NO 0010825169 15.06.2018 15.11.2021 45  
         
 Fondsobligasjoner        
 ISIN        
 NO 0010824055 28.06.2013 Evigvarende 35 Call 12.06.2023
NO 0010748890 10.11.2015 Evigvarende 10 Call 10.11.2020
         
 Ansvarlig lån        
 ISIN        
 NO 0010824022 28.06.2018 12.06.2028  25 Call 12.06.2023
 NO 0010748882 10.11.2015 10.11.2025 20 Call 10.11.2020