Obligasjonslån

                                                           
Obligasjonslån    
ISIN
Dato Dato
NO 0010757735                                     16.02.2016                16.02.2018              
NO 0010728124 19.12.2014 19.12.2018
NO 0010733603 26.03.2015 26.03.2019
NO 0010745904 23.09.2015 23.09.2019
NO 0010770845 26.08.2016 26.02.2020
NO 0010802358 25.08.2017 25.02.2021
     
 Fondsobligasjoner    
 ISIN    
 NO 0010683576 28.06.2013 Evigvarende
 NO 0010748890 10.11.2015 Evigvarende
     
 Ansvarlig lån    
 ISIN    
 NO 0010683568 28.06.2013 28.06.2023
 NO 0010748882 10.11.2015 10.11.2025