Investor Relations

Låneavtaler

Her er overesikt over bankens løpende låneavtaler

Lånebeskrivelse:
Låneavtaler:

Obligasjonslån 2017/2021

NO0010802358

Obligasjonslån 2018/2021

NO0010825169

Obligasjonslån 2018/2022

NO0010839400

Obligasjonslån 2019/2022

NO0010866213
Obligasjonslån 2020/2023

NO0010906977

Fondsobligasjoner 2020/2025

NO0010886823

Fondsobligasjoner 2018/2023       
 
NO0010824055  
      
Fondsobligasjoner 2015/2020

NO0010748890

Ansvarlig lån 2020/2025

NO0010886815
Ansvarlig lån 2018/2023

NO0010824022

Ansvarlig lån 2015/2020

NO0010748882