Navn Funksjon
Arne Gravdal Leder
Bente Haugland Nestleder
Jens Unhammer
Odd Omland
Mona Netland
Berit Elve Ansatt representant    
Vidar Torsøe Varamedlem
Stine Nilsen Varamedlem
Per Versland Ansatt representant