Velkommen til Kvinesdal Sparebank

Vi har utvidet vår tilgjengelighet på telefonen.

Telefon 38 35 88 60
Send e-post til : post@kvinesdalsparebank.no
Kontakt en ansatt i banken

Vi vil være tilgjengelig for deg på tlf fra kl. 07.00 (helg fra kl. 09.00) til kl 23.00. Vi vet at det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Kvinesdal sparebank justerer rentene

Med bakgrunn i Norges Banks renteøkning, og stigende pengemarkedsrenter over tid, har Kvinesdal sparebank besluttet å justere renten på lån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 27. september 2018. Renten på eksisterende lån og innskudd blir endret med virkning fra 13. november 2018

Kvinesdal, 26. september 2018
Kontaktperson : Vidar Torsøe, Banksjef, mob. 970 80 656

Gode råd

Rådgivere i Kvinesdal Sparebank