Velkommen til Kvinesdal Sparebank

Tildeling gaver

Banken støtter opp om lokalsamfunnet ved å dele av det økonomiske overskuddet.
I Kvinesdal har Banken delt ut gaver til allmenn nyttige formål i snart 150 år. Og det skal vi fortsette med.
Klikk for å se tildelingen for regnskapsåret 2017

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Gode råd

Rådgivere i Kvinesdal Sparebank