Velkommen til Kvinesdal Sparebank

Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank innleder forhandlinger om fusjon

Styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har besluttet å innlede forhandlinger med sikte på en fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet og evne til å bidra til den videre utviklingen av Listerregionen.

Les pressemelding her!

Ny banksjef konstituert

Ny banksjef konstituert

Styret i Kvinesdal Sparebank har utnevnt Tone Egeland Syvertsen som konstituert banksjef. Hun tar over stillingen etter Vidar Torsøe, og vil tiltre stillingen senest 1. juni.

Les pressemelding her!

Kundetur til Syd-England

Kundetur til Syd-England

Bli med Kvinesdal Sparebank fra Downton Abbey til Dovers klipper

26. august - 1. september 2019

For mer info klikk her!

Kvinesdal sparebank justerer rentene fra 28. mars

Kvinesdal Sparebank har i dag besluttet å øke sine renter på utlån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng. Årsaken er Norges Banks renteøkning og økte pengemarkedsrenter.

Ny beste veiledende rente blir 2,40 % for førstehjemslån.

Rentebetingelsene for nye lån gjelder fra 28. mars 2019. Renten på eksisterende lån og utvalgte innskudd blir endret med virkning fra 14. mai 2019.

Åpningstider, adresser og telefonnummer

Vi har utvidet vår tilgjengelighet på telefonen.

Telefon 38 35 88 60
Send e-post til : post@kvinesdalsparebank.no
Kontakt en ansatt i banken

Vi vil være tilgjengelig for deg på tlf fra kl. 07.00 (helg fra kl. 09.00) til kl 23.00. Vi vet at det er viktig for deg å få rask og enkel kontakt med oss.

Gode råd

Rådgivere i Kvinesdal Sparebank