Priser på spareprodukter gjelder fra 27.05.2020

Låneprodukter

Nett- og mobilbank

Smålån - priser

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy - priser

Kredittkort - priser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Priser på våre bedriftsprodukter

Nettbank - Elektroniske tjenester

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen