Foreninger, institusjoner eller lignende som ønsker å komme i betraktning ved utdeling av gavebeløpet kan sende søknad. Skjema blir lagt ut på bankens hjemmeside 1. desember hvert år. Søknadsfrist 31. desember

Søknadsskjema kan hentes i banken, eller lastes ned her Søknads skjema.